CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Godišnji izvještaj o sprovođenju antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2013/2014

03. Feb. 2015. u publikacije

Studija govori o analizi antikorupcijskih politika u Crnoj Gori tokom protekle godine, s fokusom na početak implementacije Akcionih planova za pretpristupne pregovore u poglavljima 23 i 24. Ovaj proces je bio dinamičan, obilježen stvaranjem novog institucionalnog okvira i izmjenama zakonodavnog okvira u ključnim oblastima poput sukoba interesa, finansiranja političkih partija, javnih finansija i javnih nabavki. Treći godišnji izvještaj o borbi protiv korupcije analizira zakonski i institucionalni okvir, procjenjuje njihovu učinkovitost u prethodnoj godini i daje prijedloge za unaprjeđenje svih mehanizama borbe protiv korupcije. Studija je izrađena po metodologiji prethodnih izvještaja i detaljno analizira novi institucionalni okvir za borbu protiv korupcije, kao i izmjene zakonodavnog okvira u oblastima sukoba interesa, finansiranja političkih partija, javnih finansija i javnih nabavki, uz uključivanje međunarodnih eksperata, s ciljem ispitivanja učinkovitosti antikorupcijskih politika i formulacije prijedloga za unaprjeđenje kroz analizu međunarodnih standarda i iskustava drugih zemalja.

Napominje se da studija ne obuhvata sve oblasti Akcionog plana, već se fokusira na ključne oblasti za prevenciju i suzbijanje korupcije, a svaka ocjena je rezultat temeljnog istraživanja, monitoringa sprovođenja strategija i konsultacija s relevantnim stručnjacima.