CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Gradimo inkluzivnije društvo jednakih

23. Feb. 2024. u novosti

U Crnoj Gori manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice suočavaju se sa izazovima diskriminacije i nedostatkom političke participacije.

Nalazi našeg istraživanja ukazuju na nedovoljno učešće manjina u političkom životu, kao i na to da su edukacija i osnaživanje ključni koraci ka promjeni trenutnog stanja.

Gradimo inkluzivnije društvo jednakih.