CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Infografici - projekat „Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”

26. Aug. 2019. u publikacije

Infografici su nastali u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”, koji je finansiran od strane Open Society Institute – Think Tank Fund.

Publikacije