CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Infografik u vezi finansijskih istraga za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta, visoke korupcije i pranja novca u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji

31. Oct. 2018. u publikacije

Infografik je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“, koji CeMI sprovodi u saradnji sa partnerskim organizacijama Transparentnost Srbija i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a koji finansira Ambasade Kraljevine Holandije.

Publikacije