CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Institucionalno lutanje – Od nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou do Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije

11. Sep. 2023. u publikacije

Ova analiza ima za cilj da kritički procijeni evoluirajući institucionalni pristup Crne Gore u borbi protiv korupcije od njene nezavisnosti 2006. godine. Posebno, analiza se fokusira na formiranje, rad i efikasnost dva nedavna tijela: Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou i njegovog nasljednika, Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Analiza prati istorijske promjene u strategijama zemlje za borbu protiv korupcije, detaljno opisujući kako je svako tijelo osnovano, njihov pravni okvir, oblasti i posao kojim su se bavili. Posebno se istražuju izazovi s kojima su se ove institucije suočile, kao što su nedostatak transparentnosti i miješanje u rad drugih organa. Cilj je pružiti sveobuhvatno razumijevanje trenutnog stanja institucionalnih napora za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori.