CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Istraživanje o stavovima građana o diskriminaciji i socijalnoj uključenosti u Crnoj Gori

07. Mar. 2011. u publikacije

Istraživanje o stavovima građana o diskriminaciji i socijalnoj uključenosti u Crnoj Gori sprovedeno je u novembru, 2010. godine na uzorku od 1037 ispitanika, telefonskim putem. Rezultati istraživanja i drugih povezanih istraživanja su poslužili kao osnov za određivanje teme studije praktične javne politike iz domena socijalne zaštite: „Uspostavljanje servisa personalne asistencije u Crnoj Gori“. Istraživanje se sastojalo iz pet krugova/cjelina:

 Prvi, kojim je propitivano iskustvo u vezi sa diskriminacijom.

 Drugi, kojim je propitivana percepcija nivoa znanja i informacija građana u odnosu na diskriminaciju i zaštitu prava.

 Treći propituje političku uključenost i participaciju u procesu donošenja odluka na svim nivoima društvenog organozovanja.

 Četvrti, koji propituje uključenost u sportske i kulturne programe.

 Peti, kojim se dobijaju indikatori za posredno ocjenjivanje socijalne uključenost OSI, RAE i LGBT osoba.

Osnovni zakčljučak je da građani ne koriste u dovoljnoj mjeri mogućnosti aktivnog učešća. Manje od 10% ispitanih građana učestvuje u radu političke partije, nevladine organizacije, sindikata, mjesne zajednice, sportskog udruženja, hobi udruženja, predizbornim kampanjama, školskim odborima, protestima. Većina građana ne učestvuje ni u kakvom vidu programa koji im omogućava jasno iskazivanje svog mišljenja i učešće u kreiranju politika. Građani svoje učešće u kreiranju sopstvene budućnosti uglavnom svode na iskazivanje volje na izborima. OSI, RAE, a posebno LGBT osobe nisu dovoljno socijalno uključeni. Veoma zabrinjava podatak da nema ispitanika koji tvrdi da ima svakodnevni kontakt sa LGBT osobom. Za kreiranje studije je od posebne važnosti bio podatak da je među ispitanicima 11,7% onih koji imaju potrebe za korišćenjem servisa personalne asistencije.