CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izbori i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori 1990-2004

07. Jan. 2017. u publikacije

Autori: dr Veselin Pavićević, Olivera Komar i Zlatko Vujović

Ova knjiga predstavlja finalni proizvod rada na projektu ,,Izbori i izborni sistem u Crnoj Gori 1990-2004''. Projekat je realizovao istraživački tim Centra za monitoring.

Knjiga je podijeljena u tri dijela. Prvi dio se odnosi na kritičku analizu normativne strukture izbornog procesa i efekte praktikovanog sistema izbora. Drugi dio je posvećen monitoringu izbornog procesa od strane međunarodnih posmatračkih misija, odnosno domaćih specijalizovanih NVO za građansko nadgledanje izbora. Treći dio čine temeljni normativni akti kojima je uređena oblast izbora u Crnoj Gori.

Ovaj projekat je podržan od strane Norveške narodne pomoći i Skupštine Republike Crne Gore, kroz program pomoći nevladinim organizacijama.