CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o primjeni strategije reforme pravosuđa 2014-2018 u periodu 2014-2016

22. Sep. 2017. u publikacije

Strategija reforme pravosuđa za period 2014-2018. godine je usvojena početkom aprila 2014. godine, a naknadno je, krajem jula, usvojen i akcioni plan za njenu primjenu u prvom periodu 2014-2016. godine. HRA i CeMI su kritikovale ovakav pristup i apelovale da se strategije i prateći akcioni planovi ubuduće izrađuju i usvajaju zajedno.

HRA i CeMI ovim izvještajem daju svoj doprinos kvalitativnoj analizi procesa reforme pravosuđa.

U Izvještaju je sagledano ostvarivanje strateških ciljeva iz Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 kroz analizu pet polugodišnjih izvještaja Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana, Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, kojima su operacionalizovane preporuke iz izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva (tzv. izvještaja o skriningu), kao i privremenih mjerila za pregovaračko poglavlje 23 koja je Evropska komisija postavila u decembru 2013, a na osnovu kojih se mjeri napredak u oblasti vladavine prava koji utiče na tok prisutnih pregovora. Korišćeni su i izvještaji ili mišljenja Savjeta Evrope, Evropske komisije i drugih nevladinih organizacija iz Crne Gore.