CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007 - 2012

06. Jan. 2017. u publikacije

Crna Gora se u okviru privremenih mjerila za pregovaračko poglavlje 23 obavezala da će usvojiti i primijeniti novu nacionalnu strategiju reforme pravosuđa (2013-2018) i prateći akcioni plan, kao i da kroz mehanizam nadzora kontinuirano prati uticaj različitih mjera i preduzima korektivne mjere kada je to potrebno. Strategija reforme pravosuđa 2014-2018 je usvojena početkom aprila 2014. godine, a krajem jula i Akcioni plan za njenu primjenu za period 2014-2016. U oktobru iste godine je osnovan i Savjet za praćenje primjene Strategije. Nova Strategija sadrži ista četiri strateška cilja kao i prethodna, a veliki broj strateških smjernica je isti ili suštinski isti, što upućuje na to da suštinski ciljevi reforme nisu ostvareni, i da je bilo neophodno planirati njihovo ostvarivanje i u narednom četvorogodišnjem periodu.