CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj “Transparentnost i odbrana u Crnoj Gori”

06. Jan. 2017. u publikacije

Izvještaj 'Transparentnost i odbrana' obuhvata sveobuhvatnu analizu stepena transparentnosti rada državnih institucija u sektoru odbrane Crne Gore. Izvještaj je pripremljen od strane istraživačkog tima CeMI-jevog odjeljenja za istraživanje javnih politika, i predstavlja jedan od ključnih rezultata projekta 'Podizanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane' koji je sproveo Centar za monitoring i istraživanje u periodu od 1. decembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine, uz finansijsku podršku kanadskog fonda putem kanadske ambasade u Beogradu. Ovaj projekat ima za cilj smanjenje rizika od korupcije i podizanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija u sektoru odbrane.