CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Javna deklaracija o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu

26. Dec. 2022. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje CeMI inicirao je potpisivanje Javne deklaracije o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu „Prihvati RAZLIČITOST! Odbaci DISKRIMINACIJU!“.

Deklaraciju su potpisali: Advokatska kancelarija Marijana Laković-Drašković, NVO Aktivna zona, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, NVO CAZAS, Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM, Centar za romske inicijative Nikšić CRNIK, Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, NVO Juventas, Porto Montenegro, Klinički centar Crne Gore KCCG, Crnogorska mreža za smanjenje štete Link.

Potpisnici javne deklaracije su i: Ministarstvo pravde, Sigurna ženska kuća, Asocijacija Spektra, Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro, Regent Porto Montenegro, Kancelarija za LGBTI lica Glavnog grada, Evropska mreža organizacija za monitoring izbora ENEMO, Glovo Montenegro, Akcija za ljudska prava HRA, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Institut alternativa i PR Centar.

Javna deklaracija je pripremljena u okviru projekta ,,Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada'', koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje CeMI, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.