CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

20. May. 2019. u novosti

U cilju doprinosa borbi protiv korupcije kroz alternativne načine i mobilizaciji umjetničke zajednice u komunikaciji aktuelnih društvenih izazova, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Za druga pozivaju vizuelne umjetnike - grafičke dizajnere, likovne umjetnike, ilustratore, filmske i strip autore, fotografe, animatore, arhitekte, video-artiste, grafiti-umjetnike, kao i studente vizuelnih umjetnosti da učestvuju na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika.

U fokusu aktivnosti i rada na koloniji biće participacija umjetnika u tretmanu korupcije kao evidentne i pogubne društvene devijacije. Originalni radovi učesnika na koloniji treba da obuhvate percepciju, uzroke i posljedice koruptivnih praksi u svim društvenim i političkim aspektima. Umjetničke intervencije učesnika treba da na inovativan način utiču na javno mnjenje i senzibilizaciju o štetnosti korupcije na ukupan društveni razvoj.

Planirano je da se kolonija organizuje u trajanju od tri dana (preliminarni datumi su od 13. do 15.juna 2019.godine). Organizator obezbijeđuje troškove puta, smještaja i boravka, kao i bazičnih materijala potrebnih za rad umjetnika tokom trajanja kolonije. Ugledni predavači i mentori će moderirati rad, dinamiku aktivnosti, kao i disperziju očekivanih novih radova na koloniji.

Rok za prijavu na javni poziv je 3. jun 2019, do 17h.

 

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu;
  • kratku biogafiju (sa posebnom osvrtom na radove ili aktivnosti u ovoj oblasti, ako ih je bilo);
  • prijedlog potrebnog materijala za rad tokom trajanja regionalne umjetničke kolonije.

Prijave se šalju na adresu: info@cgo-cce.org sa naznakom „Prijava na javni poziv za regionalnu koloniju“. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Svi radovi sa regionalne umjetničke kolonije biće prezentovani na projektnom sajtu, kao integralni dio projekta, ali i kao izraz angažovane umjetnosti koja svojim specifičnom izrazom može na jedinstven način osvijetliti brojne društvene probleme i inspirisati druge slične umjetničke intervencije.

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika raspisan je u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije i Ministarstvom javne uprave. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.