CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Kako omogućiti unutarstranačku demokratiju? Institucionalni faktori i unutrašnja dinamika unutarstranačkih odnosa

06. Jan. 2017. u publikacije

Ova knjiga predstavlja prve rezultate regionalnog istraživačkog projekta ''Balkanska komparativna izborna studija: Uticaj ličnog glasa na unutarstranačku demokratiju''. Povezana je sa binarnom studijom koju smo pripremili sa kolegama iz Crne Gore. Balkanska komparativna izborna studija je međunarodni istraživački projekat sproveden u sklopu RRPP – Regionalnog projekta za promociju istraživanja iz oblasti društvenih nauka u Zapadnom Balkanu sproveden od strane CeMI-ja iz Podgorice, Fakulteta političkih nauka iz Beograda, KIPRED-a iz Prištine i grupe istraživača iz Sarajeva. Glavni cilj ove studije je da testira hipotezu o zavisnosti između personalizacije politike (u konkretnom slučaju, personalizovani izborni sistem) i unutarstranačke demokratije u tranzitivnom, postjugoslovenskom i postkomunističkom kontekstu.