CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za dodjelu dvije dvogodišnje stipendije za program monitoringa suđenja i aktivnosti u pravnom odjeljenju

22. Dec. 2017. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) raspisuje konkurs za dodjelu dvije dvogodišnje stipendije za program monitoringa suđenja i aktivnosti u pravnom odjeljenju, koji će biti otvoren do 12. januara 2018. godine.

Opis aktivnosti:

• Učešće u aktivnostima asistiranja u praćenju suđenja čiji su predmeti vezani za korupciju, organizovani kriminal, slobodu izražavanja, terorizam, naknadu štete, kao i politički osjetljivih predmeta, uključujući prisustvovanje pretresima, pregledanje spisa i sakupljanje drugih informacija po potrebi;
• Pregledanje programski referentnih materijala, prisustvovanje predviđenim obukama i angažovanje u drugim aktivnostima izgradnje kapaciteta pravosuđa;
• Vođenje zapisnika sastanaka sa relevantnim subjektima (sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim učesnicima postupka);
• Izvještavanje, uključujući redovno evidentiranje nedjeljnih i mjesečnih izvještaja, o praćenim predmetima;
• Vršenje drugih aktivnosti u cilju efikasnije realizacije projektnih aktivnosti i potreba Pravnog odjeljenja (pripremanje dopisa, zakazivanje sastanaka i sl.)
Uslovi:
• Student/kinja pravnih fakulteta u Crnoj Gori bez obzira na nivo studija (osnovne, specijalističke, master ili doktorske) i bez radnog iskustva iz oblasti pravnih nauka;
• Osnovno poznavanje međunarodnopravnih izvora i nacionalnih pravnih propisa koji se odnose na vrstu predmeta koji će se posmatrati;
• Spremnost za rad na terenu;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Dobro poznavanje Microsoft Office-a (Word, Excel, Power Point);

Nudimo vam aktivnosti pune izazova u kojima ćete imati mogućnost da kroz proces praćenja suđenja u narednih 24 mjeseca, uz mjesečnu nadokadu u iznosu od 200€, steknete veliko praktično iskustvo, identifikujete nedostatke u sprovođenju sudskih postupaka i da na taj način pomognete u donošenju preporuka čija će primjena voditi daljem jačanju pravnog sistema.

Kako se prijaviti:
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkursa i imate želju za daljim napredovanjem u karijeri, prijavite se dostavljanjem CV-ja i motivacionog pisma putem mejla info@cemi.org.me.
Motivaciono pismo treba da sadrži podržavajuće elemente koji potvrđuju ispunjavanje uslova, odnosno da kandidat može da odgovori opisu posla. Curriculum Vitae (CV) treba da bude predat u Europass format. Formu CV-a koju je potrebno popuniti možete naći OVDJE.