CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za prijavljivanje učenika za pohađanje ljetnje škole za vršnjačke edukatore

18. May. 2018. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI, u saradnji sa Ministarstvom sporta Vlade Crne Gore, raspisuje konkurs za prijavljivanje učenika III razreda srednjih škola za pohađanje ljetnje škole za vršnjačke edukatore. Škola će biti organizovana u periodu od 8. do 9. juna 2018. godine, pri čemu će polaznicima pružiti mogućnost da se upoznaju sa karakteristikama političkog sistema Crne Gore, procesom EU integracija, promjenama i mogućnostima za mlade koji taj proces nosi sa sobom.

CeMI ima za cilj da ovim programom obuči, motiviše i ohrabri mlade vršnjačke edukatore da stečena znanja o političkom sistemu CG i EU integracijama prenose svojim vršnjacima. Cilj je da mladi vršnjački edukatori upoznaju ostale srednjoškolce, u svim opštinama u Crnoj Gori, o karakteristikama sistema u kojem žive, i da pozitivno utiču na njihovo ohrabrivanje i edukaciju u cilju aktivnijeg učešća u donošenju odluka, prepoznavanju problema svoje populacije, predlaganju održivih rješenja za njihovo prevazilaženje.

Za prijavu na konkurs potrebno je poslati CV i motivaciono pismo na adresu: info@cemi.org.me, najkasnije do 1. juna 2018. godine.

Ljetnja škola će biti realizovana u okviru projekta “Smart Start- Aktivni mladi za održive promjene”, koji Centar za monitoring i istraživanje CeMI implementira uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.