CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za program stipendiranja u oblasti imigracionih politika EU i Crne Gore i drugih aktivnosti pravnog tima

08. Dec. 2020. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u okviru projekta „Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije“ koji se sprovodi uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u sklopu projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (IPA II fondovi)“, raspisuje javni konkurs za program stipendiranja u oblasti imigracionih politika EU i Crne Gore, kao i za učešće u realizaciji drugih aktivnosti pravnog tima.

Opis aktivnosti:

  • Učešće u realizaciji aktivnosti predviđenih programom;
  • Prisustvovanje predviđenim obukama i angažovanje u drugim aktivnostima u cilju jačanja sopstvenih kapaciteta;
  • Izvještavanje, uključujući redovno evidentiranje nedjeljnih i mjesečnih izvještaja o sprovedenim aktivnostima stipendiranja;
  • Vršenje drugih aktivnosti u cilju efikasnije realizacije projektnih aktivnosti i potreba pravnog tima.

Uslovi:

  • Student/kinja pravnih i pedagoških nauka, političkih nauka, socijalnog rada i socijalnih politika u Crnoj Gori bez obzira na nivo studija (osnovne, specijalističke, master ili doktorske);
  • Učešće na trodnevnoj radionici na temu imigracionih politika EU i Crne Gore i primjera dobre prakse;
  • Spremnost za rad na terenu;
  • Poznavanje engleskog jezika;
  • Dobro poznavanje Microsoft Office-a (Word, Excel, Power Point);
  • Rangiranost u šest najbolje ocijenjenih kandidata na konkursu.

Nudimo aktivnosti pune izazova u kojima će studenti imati mogućnost da kroz praktični rad u periodu od dva mjeseca, uz mjesečnu nadokadu u iznosu od 350€, prošire svoje teorijsko znanje i steknu praktično iskustvo u oblasti prava, zaštite i integracije migranata, i da na taj način pomognu u donošenju preporuka čija će primjena voditi daljem jačanju sistema upravljanja migracijama u Crnoj Gori.

Kako se prijaviti:

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkursa i imate želju za daljim napredovanjem u karijeri, prijavite se dostavljanjem CV-ja i motivacionog pisma na email adresu info@cemi.org.me.

Motivaciono pismo treba da sadrži podržavajuće elemente koji potvrđuju ispunjavanje uslova, odnosno da kandidat može da odgovori opisu posla.

Konkurs će biti otvoren do 18.12.2020. godine.