CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za učešće na Školi prava EU "Ekonomska i socijalna prava u EU"

18. Apr. 2017. u novosti

Konkurs za učešće na međunarodnoj školi „Ekonomska i socijalna prava u Evropskoj uniji (EU)”, koja će učenicima i studentima pružiti mogućnost da steknu teorijska znanja iz oblasti ekonomskih politika Unije, trajaće do 1. maja.

Konkurs je raspisao Art Communications iz Podgorice u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) i Univerzitetom Donja Gorica iz Podgorice, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske, Centrom za evropske perspektive iz Slovenije, a u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“

Škola, koja će biti organizovana od 9. do 13. maja u Hotelu Sea Fort Apart u Baru, pružiće polaznicima mogućnost da steknu teorijska znanja iz oblasti ekonomskih politika EU, kroz upoznavanje zajedničkih sektorskih politika i programa Unije.

Budući da su ekonomska prava u EU praćena socijalnim pravima, u okviru kojih se najviše zagovaraju jednake šanse i pristup tržištu rada, jednaki uslovi rada za sve, adekvatna i održiva socijalna zaštita, Škola će, kako se pojašnjava, biti usmjerena upravo na proučavanje tih oblasti.

Mladi predstavljaju najbitniji segment društva, jer su oni kreatori budućnosti i imaju direktan uticaj na razvoj svakog društva u globalnim okvirima.

Kroz upoznavanje sa teorijskim osnovama ekonomske politike i sagledavanje međusobnog uticaja nacionalne ekonomske politike u svjetskom i evropskom okruženju, polaznici Škole će imati uvid u funkcionisanje ekonomskih procesa i njihov direktan uticaj na socijalna prava i politike.

Učesnici Škole će biti učenici i studenti koji su društveno angažovani.

Nakon međunarodne škole, učesnici će na najbolji način moći da podijele iskustva sa pripadnicima istih starosnih i društvenih kategorija u Crnoj Gori o ekonomskim i socijalnim pravima koja ćemo imati kao građani zemlje članice EU.

U okviru Škole polaznici će imati priliku da čuju predavanja eminentnih stručnjaka iz pomenutih oblasti.

Za prijavu na konkurs potrebno je poslati CV, potvrdu o postignutom uspjehu tokom školovanja/studiranja i motivaciono pismo, na adresu nikoleta@cemi.co.me najkasnije do 1. maja 2017. godine.

Treća po redu međunarodna škola je dio projekta pod nazivom „Budi spreman za EU vrijednosti“ koji je podržala Evropska komisija u okviru programa Erasmus plus.