CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Korak unazad u borbi protiv korupcije u oblasti zdravstva

12. Feb. 2015. u publikacije

Temu ovog kratkog osvrta na problem korupcije u zdravstvu nametnule su pojedine odredbe novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, donešenog 28. decembra 2015. godine. Naime, u članu 98 novog Zakona se daje mogućnost da “zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik, zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država može, uz mišljenje direktora i uz saglasnost ministra, da zaključi ugovor za obavljanje dopunskog rada u toj zdravstvenoj ustanovi ili sa drugom zdravstvenom ustanovom čiji je osnivač država ili drugo pravno lice”. Ovim je zapravo ljekarima ponovo data mogućnost, kroz proizvoljno ograničenje dobijanja prethodne saglasnosti, da dio svog rada obavljaju i u privatnoj praksi. Naime, na osnovu pomenutog Zakona, bliže uslove za dopunski rad propisuje Ministartsvo zdravlja. Podzakonski akt koji bi odredio bliže uslove, poslije gotovo dva mjeseca od stupanja Zakona na snagu, nije usvojen i nije dostupan na sajtu Ministarstva. Ova situacija ostavlja prostor za nedoslednosti u postupanju na osnovu zahtjeva za dopunski rad koji su eventualno pristigli u ovom periodu. U konačnom, nepostajanje bližih uslova zajedno sa šturim rješenjem “mišljenja direktora i saglasnosti ministra” ostavljaju mogućnost izdavanja dozvole za dopunski rad politički podobnim zdravstvenim radnicima.