CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Korupciju prijavi, da zdravstvo ozdravi!

16. Dec. 2022. u novosti

Promotivnim videom izrađenim u okviru projekta ,,Za zdravije zdravstvo!“, CeMI želi pozvati i informisati građane na koji način mogu prijaviti korupciju i povredu prava u zdravstvu.

Svjedočiš korupciji u zdravstvu ili povredi prava pacijenata?

Prijavi pomenute pojave putem aplikacije Za zdravije zdravstvo, koja je dostupna za sve Android i iOS uređaje, kao i putem web stranice www.zazdravijezdravstvo.me

Aplikacija ti omogućava da:

·       Prijaviš povredu prava pacijenata ili korupciju u zdravstvu

·       Da se informišeš o svojim pravima kao pacijenta

·       Pratiš status svoje prijave, kao i ostale podnijete prijave

CeMi-jev pravni tim će redovno analizirati primljeni sadržaj i postupati u skladu sa njim, obavještavanjem javnosti i odgovornih institucija o glavnim pitanjima u zavisnosti od prirode prijavljenih slučajeva.

Video je izrađen u okviru projekta „Za zdravije zdravstvo!“, koji realizuje Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u partnerstvu sa NVO Bonus, a koji je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Kompletan video pogledajte u nastavku.