CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Mladi da više koriste programe EU

01. Mar. 2017. u novosti

Na cnogorskom tržištu rada povećano je učešće visokoškolaca zbog čega bi mladi trebali da više koriste programe Evropske unije (EU) u cilju unapređenja njihovih znanja i kompetencija, ocijenjeno je na okruglom stolu Centra za monitoring i isrtraživanje (CeMI).

Ta nevladina organizacija organizovala je danas okrugli sto sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou na temu „Razvoj politika za podršku mladima“, u okviru projekta Budi spreman za EU vrijednosti, kojeg finansira Evropska komisija u okviru Erasmus plus programa.

V.d. generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Mubera Kurpejović,kazala je da Crna Gora već sada koristi značajan broj fondova i programa EU za mlade.

„Cilj Ministarstva prosvjete i svih reformi koje planiramo da sprovedemo jeste da imamo konkurentan kadar koji će biti konkurentan i kada je obrazovanje u pitanju izapošljavanje istovremeno“, rekla je Kurpejović.

Prema njenim riječima, u Ministarstvu žele da mladi prepoznaju na vrijeme šta nedostaje obrazovnom sistemu i da to, kako je navela, kandiduju i prijave se što više na sve programe mobilnosti preko tog resora i drugih programa i steknu sva znanja i kompetencije koja su im potrebna.

Samostalna savjetnica za profesionalnu orijentaciju u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Alisa Dizdarević, kazala je da je prema podacima Zavoda među najvažnijim izazovima problem strukturne i regionalne nesuklađenosti ponude i potražnje.

„Što se tiče stanja na tržištu rada, jako je povećano učešće mladih, naročito visokoškolaca. Trenutno stanje na današnji dan je 51.715 nezaposlenih, od čega imamo 3.388 osoba sa visokom školom, i od tog broja njih 994 je trenutno na Programu stručnog osposobljavanja“, navela je Dizdarević.

Ona je kazala da je jedna od osnovnih karakteristika nezaposlenosti, nedostatak praktičnih i upotrebljivih znanja i kompetencija.

Koordinatorka nacionalne Erasmus plus kancelarije, Vanja Drljević, kazala je da se u Crnoj Gori koriste mogućnosti koje taj program nudi u oblasti obrazovanja mladih.

„Mladi jesu u fokusu programa Erasmus plus. Kroz program želimo da se mladi osposobe za život u modernom dobu, da se povećaju njihova znanja i kompetencije, što kroz formalno, što kroz neformalno obrazovanje“, navela je Drljević.

Jedan od hitnijih zadataka evropskih država je, kako je ukazala, rješavanje problema nezaposlenosti mladih.

Drljević je kazala da se ove godine obilježava 30 godina od osnivanja Erasmus plus programa, navodeći da je kroz taj program prošlo više od devet miliona korisnika.

Generalni direktor Direktororata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica, podsjetio je da su prošle godine usvojeni Zakon o mladima, Nacionalna strategija i akcioni plan za sprovođenje tog dokumenta za period 2017/2021. godina.

Jedna od ključnih aktivnosti Direktorata za mlade je, kako je istakao, otvaranje omladinskih klubova, podsjećajući da ih trenutno u Crnoj Gori ima deset.

„Najnovije naše informacije govore da ćemo uskoro imati otvorene centre u Baru i Herceg Novom. Nedavno smo u saradnji sa Glavnim gradom i sistemom UN u Crnoj Gori otvorili prvi omladinski centar, koji mladima omogućava korišćenje tog prostora i svih resursa koji su na raspolaganju besplatno“, rekao je Koprivica.

Direktorica Gimnazije „Slobodan Škerović“, Zoja Bojanić Lalović, kazala je da su u toj obrazovnoj ustanovi svjesni svoje uloge, kao i da, kako je navela, bez kvalitetne škole, dobro organizovane škole, zadovoljnih učenika i nastavnika „nema ni valjnog sprovođenja politike Ministarstva prosvjete“.

„S toga i nastojimo da, kroz kvalitetan nastavni proces, aktivno uključivanje naših učenika, kod njih razvijemo sve one ključne kompetencije koje su neophodne kako bi se kao škola probližili najkvalitetnijim školama evropskih obrazovnih sistema“, istakla je Bojanić Lalović.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović, kazala je da je projekat Budi spreman na EU vrijednosti usmjeren na jačanje saradnje i razmjenu iskustva između omladine u Crnoj Gori i država članica Evropske unije, kroz promociju evropskih vrijednosti.

„Projekat je u najvećoj mjeri usmjeren ka poboljšanju aktivnog učešća mladih u društvenim, ekonomskim i političkim procesima i razvoju Crne Gore i poboljšanju kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja kroz podsticanje saradnje i razmjenu iskustva sa zemljama EU“, pojasnila je Tomović.

Projekat je, kako je navela, podržala Evropska komisija u okviru programa Erasmus Plus, a partneri su Univerzitet Donja Gorica, Art Communications iz Podgorice, Centar za međunarodne studije iz Hrvatske i Centar za evropske perspektive iz Slovenije.