CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Monitoring finansiranja referendumske kampanje

07. Jan. 2017. u publikacije

Autori: Zlatko Vujovic, Branko Boškovic i Ida Ferdinandi

Projekat «Monitoring finansiranja referednumske kampanje» predstavlja nastavak napora da se podigne nivo transparentnosti u oblasti finansiranja politickih partija.
Projekat je podržan od strane USAID-a i USAID ORT-a. Publikacija predstavlja njegov sastavni dio. Sastoji se iz pet djelova.

Prvi se odnosi na komentar pravnog okvira, drugi sadrži komentar implementacije propisa koji se odnose na finansiranje referendumske kampanje, treci dio sadrži rezultate i analizu stavova gradana o finansiranju referendumske kampanje. Cetvrti dio ove publikacije obuhvata pregled izvještaja koje su subjekti referendumske kampanje podnijeli Republickoj referendumskoj komisiji i Odboru za finansiranje referendumske kampanje, dok posljednji dio sadrži tekst Zakona o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore.