CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Nacionalni sastanak „Saradnja institucija u procesu sprovođenja finansijskih istraga u oblasti organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca u Bosni i Hercegovini“

03. Nov. 2017. u novosti

31.10.2017. godine, u hotelu „Hollywood“ Ilidža, Sarajevo, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije„ održan je nacionalni sastanak pod nazivom „Saradnja institucija u procesu sprovođenja finansijskih istraga u oblasti organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnici/ce institucija nadležnih za provođenje finansijskih istraga, kao i institucija za provedbu zakona i agencija na državnom i regionalnom nivou su imali/e priliku diskutirati o finansijskim istraga kao sredstvu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, modalitetima saradnje institucija, ulozi tužilaštava u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, problemima sa kojima se suočavaju, kao i načinima za prevazilaženje svakodnevnih prepreka u svome radu.

Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) Crna Gora i Transparentnost Srbija.