CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Nenezić: Evropska komisija upozorava da se treba vratiti na put reformi

29. Jun. 2023. u novosti

Evropska komisija je, u non-pejperu o vladavini prava u Crnoj Gori, upozorila donosioce odluka da se treba vratiti na put reformi, kazala je  izvršna direktorica Centra za monitoring (CeMI), Ana Nenezić, navodeći i da nisu iskorišćene šanse koje su date sa evropskih adresa u cilju ubrazanja procesa proširenja.

Ona je danas, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, ocijenila da je 11 godina izgubljeno u smislu onoga što su rezultati u procesu pristupanja EU.

„Vrtimo se u začaranom krugu, i poslije 11 godina se suočavamo sa istim problemima, a to je da ne postoji minimum političke saglasnosti između političkih aktera na bazi kojeg bi donijeli odluke koje nisu važne samo za proces EU integracija, nego su važne i za funkcionisanje sistema. To je izbor čelnih ljudi u pravosuđu, usvajanje vađnih zakona na koje EU godinama ukazuje i druge potrebne reforme koje bi obezbjedil punu funkcionalnost pravosuđa“, navela je Nenezić.

Kazala je da je iznenađena direktnošću poruka sadržanih u izvještaju, koji je do sada bio dominantno pisan diplomatskim jezikom pa time i bio podložan tumačenjima:

„Ovog puta su bili vrlo eksplicitni u ocjeni da kod Vlade Crne Gore i Skupštine Crne Gore, postoji potpuno odsustvo želje da učestvuju u tom procesu. To je razočaravajuće iz razloga što je ova Vlada izabrana upravo na tim principima – da se ubrza proces evropskih integracija“, rekla je Nenezić.

Prema njenim riječima, Evropska komisija upozorava da se treba vratiti na put reformi.

„Oni su pružili ruku i dali su nekoliko vrlo deklarativno jakih šansi našim donosiocima odluka i političarima, vjerujući da je ovo pravi trenutak zbog svih geostrateških dešavanja koja idu na ruku Zapadnom Balkanu u smislu samog proširenja. Međutim, Crna Gora nije prepoznala te šanse ili je odlučila da ih ne prepozna“, kazala je Nenezić.

Smatra da trenutno postoji nevjerovatna lakoća deklarativnog zalaganja za proces evropskih integracija, evropske vrijednosti i standarde, ali da se u praksi dešava visok stepen nesaglasja između jednog i drugog.

„Mislim da bi bilo poštenije izaći i reći da evropske integracije nisu naš fokus ni cilj ili uvezati nešto što su vaši deklarativni ciljevi sa onim što su vaša činjenja, jer to sada nemamo“, rekla je Nenezić.

Ocijenila je da je zabrinjavajuće što se političari toliko godina ne mogu dogovoriti oko ljudi koji bi vodili procese u okviru pravosuđa.

„To je važno nacionalno pitanje i van procesa EU integracija, čijim odlaganjem se blokira čitav naš sistem i ugrožava vladavina prava. U samom non-pejperu kritike se odnose na sve podkategorije. Pohvaljuju se početni rezultati Specijalnog državnog tužilaštva, što je bilo za očekivati, saradnja sa EUROPOL-om, zaplijena droge i cigareta, ali se naglašava da je važno sačekati i vidjeti koji su konkretni rezultati“, navela je Nenezić.

Ona smatra da je non-pejper „ogledalo koje nam je dato, a koje je lišeno onoga što su naši subjektivni osjećaji“.

„Možemo misiliti da radimo fantastičan posao, ili zato što podržavamo jednu ili drugu stranku misliti da su nešto dobro uradile, ali kad podvučete liniju dobijete izvještaj eksperata koji su iz razvijenih zemalja koji kažu koje je realno stanje“, rekla je Nenezić.

Upozorila je da dodatan problem predstavlja i činjenica da nemamo ključne ljude koji vode proces - glavnog pregovarača, ministarku evropkih integracija, pregovaračku strukturu, kao i da nije zatvoreno nijedno pregovaračko poglavlje.

„Vjerujem da je razočarenje veće, jer smo imali velika očekivanja. Ranije smo ukazivali na očitu simulaciju pregovaračkog procesa. Međutim, sada imamo potpuno odsustvo napora, rada, aktivnosti i rezultata i vjerujem da je to zabrinjavajuće, posebno ako imamo u vidu da preko 80 odsto naših građana, bez obzira na politička opredjeljenja, podržava proces ervropskih integracija“, navela je Nenezić.

 Istakla je da je ovo suštinski važno pitanje koje može da objedini duboko polarizovano cvrnogorsko društvo, „što znači da ostaje problem nedostatak političke volje“.

„Ukoliko politička volja postoji, potrebni koraci se mogu napraviti i to vrlo brzo. Vidjećemo da li tu ozbiljnost nosi nova većina koja će formirati Vladu i da li ćemo ozbiljno shvatiti poruke koje nam dolaze“, kazala je Nenezić.

Ukazala je i na pozitivne signale koji dolaze iz EK.

„Predsjednica EK je predložila plan kako se može ubrzati taj proces, oni su pružili ruku. Imate eksperte iz Njemačke i Francuske koji rade na izradi nove metodologije, a to je važno jer imate dvije ključhne članice koje imaju suprotstavljena viđenja o tome kako taj proces treba da teče. Imate Njemačku koja je uviejk bila okrenuta ka tome da treba podržati brži pristup zemalja Zapadnog Balkana i Francusku koja je zaustavljala te procese“, rekla je Nenezić.

Smatra da bi metodologija koja bi proizašla iz onog što je njihov zajednilčki interes mogla biti efikasna.

„Da li će sa druge strane Crna Gora obezbijediti one ljude koji mogu ispuniti ono što se od nas očekuje, a ne očekuje se mnogo, ostaje da vidimo. To su elementarne stvari koje bi trebalo da radimo i da nema procesa EU integracija“, navela je Nenezić.

Pojasnila je da je non-pejper uvijek snažan indikator onoga što se može očekivati u izvještaju EK.

„Ovaj dokument tretira samo dva poglavlja pravosuđe i temeljna prava, kao i pravda i bezbjednost. Ukoliko se ne postignu potrebni rezultati u toj oblasti, nećemo moći zatvoriti ostala pregovaračka poglavlja, dok ne ispunimo prelazna mjerila i dobijemo završna za poglavlja 23 i 24“, kazala je Nenezić.


Snimak gostovanja je dostupan na link-u: https://www.youtube.com/watch?v=wczDw92fwAM