CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Nepravilnosti – lokalni izbori Ulcinj

04. Feb. 2014. u novosti

18:37 sati BM 10 Donji Štoj – tri osobe sa invaliditetom glasale van biračkog mjesta (u kolima).

16:38 sati BM 35 OŠ “Štoj” – član biračkog odbora, kao i pojedini članovi porodica birača ulaze iza paravana tokom glasanja.

16:36 sati BM br 24 OŠ “Gornje Mide” – neko je zvao na telefon člana biračkog odbora i pitao da li je osoba (imenom i prezimenom) glasala. I on je postavio pitanje javno. Na šta su oni odgovorili da nije glasala.

16:26 sati BM 29 Centar za kulturu – pojedini članovi Biračkog odbora listaju spisak iz razloga gledanja ko je pristupio, a ko nije glasanju i nakon toga ispred BM koriste telefon.

15:58 sati Na BM 17 OŠ “Donji Rastiš” i BM 24 OŠ “Gornje Mide” se koriste po tri povjerenika za birače koji žele da glasaju putem pisma, a zakonska obaveza je da moraju biti četiri člana, javljaju CeMI-jevi posmatrači sa tih biračkih mjesta.

Na BM 35 OŠ “Štoj” predstavnik Force se žali da povjerenik koji učestvuje u proceduri glasanja putem pisma uopšte nije za to ovlašćen, javlja CeMI-jev posmatrač sa tog biračkog mjesta.

10:44 sati BM broj 5, II MZ – bilbord je uklonjen, a glasanje je nastavljeno.

10:24 sati BM broj 6 Javno komunalno – sve je otklonjeno i nastavljeno regularno glasanje.

9:51 sati BM broj 6, Javno komunalno – uređaj ne prepoznaje pasoše.

9:49 sati  BM broj 5, II MZ – glasanje je obustavljeno zbog bilborda koji se nalazi u blizini biračkog mjesta.

9:06 sati BM broj 31 Javno komunalno preduzeće je otvoreno, sa zakašnjenjem od dva sata i šest minuta.

8:58 sati BM broj 31 Javno komunalno preduzeće još uvijek nije otvoreno. Građani čekaju ispred biračkog mjesta da glasaju.

8:03 sati Biračko mjesto 34 Javno komunalno preduzeće je neuslovno,zbog fizičkog ograničenja prostora nije moguće pratiti proces elektronske identifikacije birača

7:30 sati  Biračko mjesto (BM) broj 2 „Holegro“ otvoreno je sa zakašnjenjem od 15 minuta. Prije otvaranja BM bili su prisutni glasači. Na BM prije otvaranja bio je prisutan samo predsjednik i jedan član biračkog mjesta. Na BM se koriste mobilni telefoni.. Pečaćenje kutije radio poosmatrač Force, kako on kaže pridruženi član biračkog odbora. Biračko mjesto radi u lošim uslovima – u diskotecu, slabo osvjetljenje.

BM broj 6 Javno komunalno preduzeće takođe nije otvoreno zbog nedostatka biračkih listića.

BM broj 31 Javno komunalno preduzeće još uvijek nije otvoreno. Čekaju ključeve od prostorija. Dio građana je morao da se vrati, nije imalo uslova da glasa.