CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Odrzan okrugli sto „Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini – izazovi i prepreke“

25. Dec. 2017. u novosti

Okrugli sto pod nazivom "Finansijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini – izazovi i prepreke“ održan je 12 decembra .2017. godine, u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu.

Predstavnici/ce institucija nadležnih za provođenje finansijskih istraga, kao i institucija za sprovođenje zakona i agencija na državnom i regionalnom nivou su imali/e priliku diskutovati o postojećim modelima saradnje institucija koje sprovode finansijske istrage u Bosni i Hercegovini, pribavljanju, razmjeni i pohrani informacija potrebnih za realizaciju finansijskih istraga - premošćavanje prepreka, kao i o uspostavljanju efikasnih sistema za komunikaciju između nadležnih institucija u procesu finansijskih istraga.

Okrugli sto je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije", koji sprovodi Centar za monitoring i istrazivanje - CeMI, u saradnji sa partnerima: ADI i Transparentnost Srbija, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.