CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan okrugli sto „Tolerancija i zaštita od diskriminacije u Crnoj Gori: iskustva i preporuke“

26. Apr. 2011. u novosti

26. aprila 2011, u organizaciji Centra za monitoring, u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, a pod pokroviteljstvom Evropske unije održan okrugli sto „Tolerancija i zaštita od diskriminacije u Crnoj Gori: iskustva i preporuke“. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori“.

Uvodne riječi su imali Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring, Clive Rumbold, Šef odsjeka za politiku, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, kao i Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. U uvodnom izlaganju je istaknuta važnost adekvatnog regulisanja oblasti zaštite od diskriminacije. Takođe je ukazano na moguće štetne posljedice odlaganja usvajanja novog Zakona, ili usvajanja Zakona koji nije formulisan na odgovarajući način.

Na okruglom stolu su govorili predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom od diskriminacije. G-đa Daliborka Knežević (Ekvista), g-đa Maja Raičević (Sigurna ženska kuća) i g-din Danijel Kalezić (Juventas) su iznijeli podatke o konkretnim slučajevima diskriminacije u Crnoj Gori, reagovanju institucija u ovim slučajevima i predstavili projekte njihovih organizacija čiji je cilj zaštita od diskriminacije.

U trećem dijelu okruglog stola je izlagao predstavnik Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, g-din Orhan Šahmanović, koji je predstavio rješenja prijedloga novog Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda i govorio o nadležnostima Ministarstva u oblasti zaštite od diskriminacije.