CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan seminar o probaciji i primjeni alternativnih sankcija i mjera u Crnoj Gori

16. Nov. 2022. u novosti

Od 14. do 15. novembra u Hotelu "Bianca" u Kolašinu održan je dvodnevni seminar pod nazivom „Probacija i sistem alternativnih sankcija i mjera u Crnoj Gori". Seminaru su prisustvovali predstavnici osnovnih sudova, Direkcije za uslovnu slobodu i Centra za socijalni rad.

Predavači na seminaru su bili Milorad Marković, izvršni direktor Instituta za pravne studije i Rade Ćetković, član Sudskog savjeta i sudija u Osnovnom sudu u Podgorici.

Tokom prvog dana seminara, Milorad Marković je govorio o alternativnim sankcijama u izvorima univerzalnih i evropskih regionalnih međunarodnih organizacija, dok je Rade Ćetković govorio o iskustvu i praksi u primjeni alternativnih sankcija.

Drugog dana seminara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa uporednom praksom pojedinih država u primjeni alternativnih sankcija sa posebnim osvrtom na probaciju i da steknu vrijedna znanja o primjeni uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, kao jedne od alternativnih krivičnih sankcija koja se u Crnoj Gori najmanje primjenjuje.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Društvo restorativne pravde – afirmacija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori“ koji CeMI sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.


Media prilozi