CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trening o političkim pravima, reprezentaciji i političkoj participaciji manjina u Crnoj Gori

01. Jun. 2023. u novosti

Centar za Monitoring i Istraživanje (CeMI) je 31. maja u PR Centru u Podgorici uspješno održao obrazovni trening posvećen političkim pravima, reprezentaciji i političkoj participaciji manjina u Crnoj Gori.


Ovaj trening bio je koncipiran sa namjerom da pruži učesnicima duboko i sveobuhvatno razumijevanje o ključnoj ulozi političkih prava i aktivnom učešću manjinskih grupa u političkim procesima.

U tom kontekstu, učesnici su dobili priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama modela multikulturalizma i modela građanske države, te da analiziraju položaj Roma i Egipćana kako u istorijskom kontekstu, tako i u okviru savremenog društva.


Predavači na ovom treningu bili su istaknuti stručnjaci iz ove oblasti - profesorica Danijela Vuković-Ćalasan sa Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore i Miloš Vukanović, šef odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju i asistent na Univerzitetu Donja Gorica.

Njihova stručnost i iskustvo omogućilo je plodnu diskusiju i razmjenu mišljenja na ove relevantne teme.


Profesorica Danijela Vuković-Ćalasan govorila je o modelima multikulturalizma kao modela integracije i o političkim pravima, reprezentaciji i participaciji manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, dok je Miloš Vukanović govorio o političkoj participaciji manjina kroz istoriju kao osnov crnogorskog građanskog društva.Trening je organizovan u okviru projekta ,,Doprinos inkluziji manjina u političkom životu Crne Gore", koji CeMI realizuje uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.


Ova edukacija predstavlja jedan od ključnih koraka u našem nastojanju da osnažimo demokratski proces u Crnoj Gori, unaprijedimo političku participaciju manjina i podržimo inkluzivni politički okvir.

Media prilozi