CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni seminar o metodologiji praćenja suđenja

20. Jun. 2022. u novosti

Od 17. do 19. juna u Hotelu “Palas” u Petrovcu održan je trodnevni seminar o metodologiji praćenja suđenja.

Učesnici su bili predstavnici Centra za monitoring i istraživanje CeMI i Akcije za ljudska prava HRA, koji će u narednom periodu sprovoditi aktivnosti posmatranja sudskih postupaka, sa ciljem da se povećaju njihovi kapaciteti u ovoj oblasti.

Uvodno izlaganje na seminaru su održali predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, dr Zlatko Vujović i pravna savjetnica u Akciji za ljudska prava, Marija Vesković.

Predavači na seminaru bili su pravni konsultant, mr Milorad Marković i koordinator monitoring tima, Ognjen Mitrović.

U toku prvog dana predstavljena je metodologija koju će monitori CeMI-ja i HRA koristiti prilikom praćenja sudskih postupaka. Učesnici su imali priliku da saznaju više o procesu i važnosti praćenja suđenja na unutrašnjem i međunarodnom nivou, kao i da se upoznaju sa ciljevima i osnovnim principima praćenja suđenja.

Učesnici su započeli drugi dan seminara upoznajući se sa razlikama između sistemskog, tematskog i ad hoc monitoringa, a svoju edukaciju su nastavili kroz predavanje o standardnim procedurama i ponašanju monitora, izbor sudova i predmeta koje će posmatrati i upoznali su se sa osnovnim standardima fer i pravičnog suđenja.

Trećeg dana seminara, fokus obuke je bio tematskom monitoringu i na praktičnom radu, gdje su učesnici stekli znanje o načinu sastavljanja i popunjavanja različitih formulara koje će koristiti prilikom posjeta ročištima i prilikom vršenja uvida u spise predmeta. Učesnici su takođe stekli vrijedna znanja o mogućnostima i načinu zagovaranja zakonodavnih i drugih promjena sa nadležnim institucijama.

Seminar je održan u sklopu projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ koji je finansiran od strane Evropske unije a kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.