CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni seminar o metodologiji praćenja suđenja za lokalne nevladine organizacije

18. Jun. 2019. u novosti

Od 13. do 15. juna u Hotelu “Palas” u Petrovcu održan je trodnevni seminar o metodologiji praćenja suđenja.

Učesnici su bili predstavnici lokalnih nevladinih organizacija sa ciljem da se povećaju njihovi kapaciteti da doprinesu integritetu pravosuđa.

Seminar je održan u sklopu projekta: „Reforma pravosuđa: unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

Uvodno izlaganje su održali direktorica CEDEM-a, mr Milena Bešić i projekt koordinator u CeMI-ju mr Ivan Vukčević, kao i nezavisni konsultant Romana De Vriendt. Drugog dana seminara predavanje je takođe održala gospođa Romana De Vriendt. Poslednjeg dana seminara predavanje je održala Bojana Bandović, savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore.

U toku prvog dana seminara  predstavnici nevladinih organizaciji su imali priliku da saznaju više o procesu praćenja suđenja na unutrašnjem i međunarodnom nivou, kao i osnovne informacije o načinu izbora tima, sudova i predmeta. Takođe, u drugom dijelu dana, imali su prilike da steknu znanje o tehnikama praćenja suđenja, pisanjima izvještaja kao i razlikama između tematskog i ad hoc monitoringa.

Drugog dana seminara, učesnici seminara nastavljaju svoju edukaciju kroz predavanje o standardnim procedurama i ponašanju monitora, kao i praćenje poštovanja prava na odbranu. Na kraju predavanja učili su o prezentaciji izvještaja o praćenim suđenjima.

Trećeg dana seminara, fokus obuke je bio na praktičnom radu, i to kroz rad na studijama slučajeva. Nakon toga, u okviru zaključnih razmatranja učesnici su imali  priliku da postavljaju pitanja i pokrenu diskusiju o naučenom.

[gallery ids="15000,14998,15002,15004,15001"]