CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni seminar o pravosudnom sistemu Crne Gore za lokalne nevladine organizacije

11. Mar. 2019. u novosti

Od 7. do 9. marta u Hotelu Palas u Petrovcu održan je trodnevni seminar o pravosudnom sistemu Crne Gore.

Učesnici su bili predstavnici lokalnih nevladinih organizacija sa ciljem da se povećaju njihove kapaciteti da doprinesu integritetu pravosuđa.

Seminar je održan u sklopu projekta: „Reforma pravosuđa: unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

U toku prvog dana seminara seminara predavanja su držali pravni ekspert mr Milorad Marković i projekt koordinator u Centru za monitoring i istraživanje mr Bojan Božović. Teme su bile: Sloboda izražavanja pred Evropskim sudom za ljudska prava; Edukacija, izbor i napredovanje sudija i tužilaca i Racionalizacija pravosudne mreže u Crnoj Gori i uporedna iskustva. Na kraju dana je organizovan prvi dio radionice na temu: pisanje podneska pred Evropskim sudom za ljudska prava.

U toku drugog dana seminara predavanje su držali predsjednik Sudskog savjeta prof. dr Mladen Vukčević i mr Bojan Božović. Teme su bile: Ustavni sud Crne Gore; Disciplinska odgovornost i etičko postupanje sudija; Oduzimanje imovine u optužbama za pranje novca i Izazovi u primjeni novih krivičnopravnih instituta.

U toku trećeg dana seminara predavanja su držali mr Milena Božović (Apelacioni sud) i mr Bojan Božović. Teme su bile: Pritvor u crnogorskom zakonodavstvu - teorija i praksa; Mirno rješavanje rješavanje sporova i Evropski sud za ljudska prava i presude protiv Crne Gore. Na kraju dana je organizovan drugi dio radionice na temu: pisanje podneska pred Evropskim sudom za ljudska prava.