CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni trening "Javno zagovaranje (advocacy) i istraživanje"

22. Jan. 2024. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uspješno je organizovao trodnevni trening na temu "Javno zagovaranje (advocacy) i istraživanje" koji je održan 19, 20 i 21. januara u Hotelu Serdar u Mojkovcu.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta učesnika za efikasno istraživanje i zagovaranje društvenih pitanja, a predavač Goran Đurović koji je stručnjak u ovoj oblasti prenio je našim učesnicima kvalitetno znanje kroz predavanje i aktivnosti u okviru treninga.

Trening je obuhvatio ključne aspekte istraživačkog procesa, uključujući formulisanje istraživačkih pitanja, prikupljanje i analizu podataka te pisanje izvještaja i preporuka za politike.

Prvog dana fokus je bio na definisanju koncepta javnog zastupanja i elemenata procesa istog, upoznajući učesnike sa osnovama javnog zastupanja, uključujući identifikovanje problema (teme) i strategiju javnog zastupanja.

Drugi dan bio je namijenjen samom istraživanju teme kroz analizu problema i mogućim tehnikama prikupljanja podataka u svrhu istraživanja teme (problema) za kampanju javnog zastupanja. Učesnici su imali priliku da se kroz popunjavanje upitnika, kao i kroz fokus grupe, bolje upoznaju sa datom temom.

Treći dan treninga učesnici su se upoznali procesom izrade akcionog plana za kampanju javnog zastupanja, uključujući kako efektivno komunicirati s ključnim akterima, kreirati zagovaračke poruke i kampanje, te koristiti medije i društvene mreže za promociju svojih ciljeva.

Ovaj trening je organizovan u okviru projekta „U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” koji CeMI sprovodi u saradnji sa NVO Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, uz podršku Delegacije Evropske unije i Ministarstvo javne uprave.