CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni trening o pripremi i zastupanju javnih praktičnih politika

10. Feb. 2020. u novosti

Trodnevni trening o pripremi i zastupanju javnih praktičnih politika, čiji je cilj bio jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, koje su podržane kroz sub-granting šemu, održan je od 7. do 9. februara u Hotelu “Palas” u Petrovcu.

Trening je realizovan u okviru projekta ,„Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa” koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a finansiran je od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

U toku prvog dana seminara, predstavnici nevladinih organizacija su se upoznali sa pojmom i definicijom javne praktične politike, i kroz interaktivan rad su imali priliku da saznaju više o procesu kreiranja praktične politike.

Drugog dana seminara, fokus obuke je bio na praktičnom radu, kroz rad na izradi prijedloga javne praktične politike, nakon čega su radom u grupama učesnici uspješno definisali i radili na pet takvih prijedloga: “Jačanje povjerenja u pravosuđe”, “Medijacija”, “Probacija i alternativne sankcije”, “ Zaštita ranjivih grupa kroz omogućavanje jednakih prava pred crnogorskim sudovima“ i “Samoregulacija medija u Crnoj Gori”.

Poslednjeg dana treninga, kroz direktan rad predavača sa svim grupama pojedinačno, predstavljeni su i analizirani izrađeni prijedlozi praktičnih politika, sa ciljem osposobljavanja svih učesnika za dalji samostalan rad.