CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana dvodnevna obuka na temu naprednih vještina za podršku ženama žrtvama nasilja i rodno zasnovanog nasilja

19. May. 2024. u novosti

U periodu od 18. do 19. maja, u hotelu Bianca Resort & Spa u Kolašinu, uspješno smo organizovali dvodnevnu obuku za 10 profesionalaca (sudije, tužioci, pripadnici Uprave policije, zdravstveni i socijalni radnici) na temu "Napredne vještine za podršku ženama žrtvama nasilja i rodno zasnovanog nasilja".

Predavačice na seminaru bile su Prof. dr Vesna Ratković, sa Pravnog fakulteta Univerzitet Mediteran i glavna policijska inspektorka Tamara Pavićević iz Uprave policije.

Prvi dan sastojao se od dvije sesije. U prvom dijelu, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pravnim okvirom, međunarodnim instrumentima i standardima, te obavezama države Crne Gore, sa posebnim fokusom na Istanbulsku konvenciju, GREVIO komitet i preporuke UN, EU, SE. U drugom dijelu, učesnici su se bavili nejednakošću polova kao uzrokom i posljedicom nasilja nad ženama. Obrađene su vrste nasilja nad ženama kroz praktične primjere, vježbe i interakciju među učesnicima.

Drugi dan se takođe sastojao od dvije sesije, gdje su učesnici upoznati koje su to potrebe žrtve, kakvo treba biti postupanje državnih službenika koji dolaze u dodir sa žrtvama nasilja, gdje je naglasak stavljen na neophodnost koordinacije i saradnje. U drugom dijelu upoznati su sa postupanjem policije kada je u pitanju prevencija i represija nasilja nad ženama. Takođe, imali su priliku da kroz aktivnu radionicu urade People Pleaser kviz, zatim kviz o nasilju nad ženama i razmijene iskustva i različita mišljenja na datu temu.

Obuka je organizovana u okviru projekta ,,Jačanje pravosudnih mehanizama za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja" , koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.


Media prilozi