CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana dvodnevna obuka na temu „Pisanje efikasnih prijedloga za javne politike”

05. Nov. 2023. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uspješno je organizovao dvodnevnu obuku na temu „Pisanje efikasnih prijedloga za javne politike” koji je održan 4. i 5. novembra u Hotelu Franca u Bijelom Polju. Predavač, Goran Đurović, stručnjak sa bogatim iskustvom u metodologiji, strateškom planiranju i odnosima s javnošću, vodio je učesnike kroz proces osmišljavanja i formulisanja uticajnih prijedloga politika.

Prvi dan je bio posvećen definisanju javne politike i upoznavanju sa različitim vrstama prijedloga koji se mogu uputiti donosiocima odluka. Isticanjem primjera Policy Study-a i Policy Brief-a, omogućeno je učesnicima da kroz interaktivnu diskusiju, razmjene mišljenja i identifikuju ključne sličnosti i razlike između ovih dokumenata. Kroz debatu, koja je uslijedila nakon praktičnih vježbi, stvorena je dinamična „mreža javnih politika“, gdje su učesnici, preuzimajući različite uloge, argumentovali i branili svoje pozicije.

Drugog dana, rad je bio fokusiran na izradu predloga Policy Brief-a, gdje su učesnici razvijali svoje prijedloge za javne politike relevantne za odabrane teme. Finalni dio obuke bio je posvećen prezentaciji rezultata grupnog rada, nakon čega su uslijedile diskusije, predlozi i konstruktivne kritike u konsultaciji sa predavačem.

Ovaj trening je dio šireg projekta „Doprinos inkluziji manjina u politički život Crne Gore”, koji CeMI realizuje sa ciljem jačanja uloge manjinskih grupa u političkim procesima, a podržan je od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.


Media prilozi