CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana Nacionalna konferenciju pod nazivom „Borba protiv korupcije u zdravstvu – potencijalni rizici i mjere za njihovo prevazilaženje“

28. Oct. 2013. u novosti

U okviru projekta „Borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, podržanog od strane Ambasade SR Njemačke, Centar za monitoring i istraživanje CeMI je organizovao Nacionalnu konferenciju pod nazivom „Borba protiv korupcije u zdravstvu – potencijalni rizici i mjere za njihovo prevazilaženje“, koja se održala u ponedjeljak, 28. oktobra 2013. godine, sa početkom u 11:00h, u velikoj sali PR Centra, bul. Josipa Broza 23A u Podgorici.

Konferenciju su otvorili gospodin Pius Fišer, ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, gospodin Miodrag Radunović, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, godpođa Mina Brajović, Direktorica SZO za Crnu Goru i gospodin Zlatko Vujović, Predsjednik Centra za monitoring i istraživanje CeMI, a na konferenciji su izlagali predstavnici institucija nadležnih za prevenciju i suzbijanje korupcije u oblasti zdravstva.

Na Nacionalnoj konferenciji je predstavljena studija „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ koja predstavlja vrijedan zbir rezultata kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja o efektima preduzetih mjera za smanjivanje korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore. U studiji je analizirana djelotvornost do sada sprovedenih antikorupcijskih politika u zdravstvenom sektoru, identifikovana rizična područja za pojavu korupcije u ovoj oblasti (zaštita prava pacijenata, javne nabavke, registracija i distribucija ljekova), te predložene mjere za unaprjeđenje postojećeg stanja.

U okviru konferencije vođene su diskusije o postojećim problemima u zdravstvenom sektoru, posebno je istaknut nedostatak finansijskih I ljudskih kapaciteta neophodnih da bi se odgovorilo na potrebe građana I podvučena potreba za intenziviranjem korišćenja mehanizama monitoringa i evaluacije kvaliteta pruzenih usluga, kao i potreba za jačanjem normativnog okvira u cilju unaprjeđenja efekata sprovedenih antikorupcijskih mjera.

Studija „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“

Rezultati istraživanja “KORUPCIJI U ZDRAVSTVU I PRAVIMA PACIJANATA U JAVNOM ZDRAVSTVENOM SISTEMU CRNE GORE”