CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana prva radionica o podnošenju zahtjeva za slobodan pristup informacijama

08. Jul. 2024. u novosti

CeMI je danas u okviru projekta "PROSPECTA: Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju" podržanog od strane Ministarstva javne uprave, organizovao radionicu "Podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama", koja se održala u prostorijama PR Centra.

Učesnici su imali priliku da se u prvom dijelu radionice upoznaju sa osnovnim pojmovima kada je u pitanju pravo na slobodan pristup informacijama, kao npr. ko su obveznici Zakona i podnosioci zahtjeva, šta predstavlja vodič i slično.

U drugom dijelu su stečeno teorijsko znanje prenijeli u praksu i naučili kako da ostvare svoje pravo na slobodan pristup informacijama i izrade nacrt zahtjeva.

Media prilozi