CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana radionica „Anti-diskriminacija: iskustva i praktični izazovi“

20. Apr. 2011. u novosti

U okviru projekta „Jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori “, finansiranog od strane Evropske unije, a koji sprovodi Centar za monitoring u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, u prostorijama PR Centra je 20. aprila 2011. održana radionica na temu „Anti-diskriminacija: iskustva i praktični izazovi“.

Predavači na radionici su bili eksperti ODIHR-a iz Varšave, g-đa Alice Thomas i g-din Larry Olomoff. U toku radionice, predstavnici institucije zaštitnika su se upoznali bliže sa načinima primjene međunarodnih standarda u zaštiti od diskriminacije, kao i sa mogućnostima djelovanja koje ima institucija Zaštitnika u ovoj oblasti.