CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održana trodnevna obuka "Pisanje prijedloga projekata i prikupljanje sredstava"

08. Dec. 2023. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uspješno je organizovao trodnevni trening na temu "Pisanje prijedloga projekata i prikupljanje sredstava” koji je održan 8, 9 i 10. decembra u Hotelu Serdar u Mojkovcu. Predavač, Goran Đurović, stručnjak sa bogatim iskustvom u metodologiji, strateškom planiranju i odnosima s javnošću, vodio je učesnike kroz proces sticanja znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga i budžeta, kroz teorijski i praktični rad. 

Prvi dan je bio posvećen upoznavanju učesnika sa osnovama samog procesa pisanja projekta, sa različitim tipovima donatora i strategijama privlačenja donatora, kao što su pisanje efektivnog pisma namjere i predstavljanje projekta konkretnom donatoru. Učesnici su imali priliku da, kroz vježbu, definišu ideju projekta za ministarstvo.

Tokom drugog dana učesnici su se upoznali sa pristupom logičkog okvira rada (LFA) kroz tri različite faze analiza: analiza konteksta, analiza zainteresovanih strana i SWOT analiza, nakon čega su kreirali ,na osnovu svog prijedloga projekta, drvo problema i drvo ciljeva.

Trećeg dana, rad je bio fokusiran na popunjavanje aplikacione forme, prolazeći detaljno kroz sve faze projekta. Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procjenom budžeta, odnosno šta su to prihvatljivi, a šta neprihvatljivi troškovi. Na kraju, imali su priliku da se upoznaju sa studijom slučaja, praveći razliku između uspješnog i neuspješnog projektnog prijedloga kroz identifikovanje mogućih manjkavosti u projektnoj aplikaciji.

Ovaj trening je organizovan u okviru projekta „U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” koji CeMI sprovodi u saradnji sa NVO Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, uz podršku Delegacije Evropske unije i Ministarstvo javne uprave. 


Media prilozi