CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Organizovan trening za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva podržanih kroz sub-granting konkurs

03. Oct. 2022. u novosti

Od 30. septembra do 02. oktobra CeMI je organizovao seminar za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva podržanih kroz sub-granting konkurs.

Seminar je organizovan u okviru projekta “Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ koji CeMI sprovodi u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava HRA, a koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Predavači na teme pravosudnog sistema, upravljanja projektima finansiranim iz EU fondova i finansijskog menadžmenta su bili Ognjen Mitrović, koordinator monitoring tima u CeMI-ju, Marija Vesković, pravna savjetnica u HRA, Goran Đurović, direktor Media centra i Dubravka Tomić, finansijska menadžerka CeMI-ja.

Media prilozi