CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Organizovana druga radionica na temu „Mladi i građanstvo EU“

15. Nov. 2016. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI i Univerzitet Donja Gorica su 14. novembra 2016. godine uspješno organizovali drugu po redu radionicu u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“. Druga po redu radionica na temu „Mladi i građanstvo EU“ održana je u hotelu Princess u Baru. Radionicu su otvorili prof. dr Milan Podunavac, dekan Humanističkih studija i mr Nikoleta Tomović, izvršna direktorka CeMI-ja.

Učesnici na radionici su bili predstavnici studentskih i učeničkih organizacija, u cilju vođenja diskusije o nastanku same ideje građanstva EU, prava i koristi građana koja proističu iz EU državljanstva, konkretnih primjera za prednosti koje koncept državljanstva nudi građanima kao pojedincima, studentima, potrošačima, stanovnicima, radnicima ili aktivnim učesnicima u politici, kao i načinima za jačanje ovih prava u praksi u skladu sa novim otkrićima iz javne rasprave i izvještaja Eurobarometra. Kroz pohađanje ove radionice, polaznicima/cama je omogućeno da unaprijede svoja znanja o sadržini i aspektima procesa evropskih integracija Crne Gore, kao i o svim prednostima koje će biti u mogućnosti da iskoriste kada Crna Gora postane pravosnažna članica EU i građani Crne Gore postanu građani Evropske unije.

Na radionici su govorili prof. Dragan Đukanović, direktor Instituta za međunarodnu privredu i politiku iz Beograda na temu: „Interiorizacija građanstva EU u konstitutivnom aktu i nacionalnom zakonodavstvu“ i Ivana Vujović na temu Mladi u EU: odnos mladih i građanstva EU. Predavanja su bila koncipirana tako da se puno pažnje posvećivalo aktivnom učestvovanju svih polaznika u diskusijama, debatovanju otvorenih pitanja i vođenju interaktivnih diskusija.