CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Osvrt na mogućnost implementacije suđenja na daljinu u Crnoj Gori

25. Mar. 2022. u publikacije

Studija je nastala u okviru projekta Online suđenje – put ka efikasnom pravosuđu, koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), a finansiran je od strane Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Njemačkog Maršalovog fonda SAD i Agencije SAD-a za međunarodni razvoj (USAID).

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno mišljenja Balkanskog fonda za demokratiju, Njemačkog Maršalovog fonda SAD, USAID-a ili Vlade SAD.