CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Osvrt na tehnologiju za sprovođenje izbornih aktivnosti u Crnoj Gori

02. Jul. 2021. u publikacije

Imajući u vidu da tehnologija igra ve liku ulogu u našem svakodnevnom životu, kao i sve veću ulogu u izbornom procesu, CeMI je u sklopu projekta građanskog nadgledanja lokalnih izbora u Nikšiću 2021 odlučio da sagleda trenutno stanje tehnologije za sprovođenje izbornih aktivnosti, kao i legislativu kojom je uređena oblast od značaja za upotrebu modernih tehničkih uređaja na izborima.

Tehnologija napreduje brže od prava koje treba da reguliše njenu upotrebu. Stoga, da bi se cjelokupan proces modernizacije izbornog procesa sproveo sa što manje problema, potrebno je sprovesti niz radnji i mjera, koji osim nabavke i testiranja nove tehnologije uključuje i izmjene i dopune zakonskih propisa kojima bi se obezbijedila bezbjednost novih hardverskih i softverskih rješenja relevantnih za sprovođenje izbornih radnji.

Upotreba moderne tehnologije za sprovođenje izbornih aktivnosti u Crnoj Gori je tek u začetku, što doprinosi sigurnosti cjelokupnog izbornog procesa sa aspekta rizika koji prate moderna tehnička rješenja. U Crnoj Gori, na primjer, ne postoji elektronsko glasanje, a samim tim ni elektronsko brojanje glasova. Problem povjerenja javnosti u proces brojanja glasova, stoga, nije izražen u Crnoj Gori. Nepovjerenje javnosti u izborni proces odnosi se, najvećim dijelom, na radnje koje se odvijaju u periodu predizborne kampanje i na neregularnost biračkog spiska.

Crna Gora će u narednom periodu nastaviti da unaprjeđuje svoje informaciono-tehnološke kapacitete, što podrazumijeva i unaprjeđenje načina funkcionisanja organa izborne administracije i cjelokupnog izbornog procesa, sa informaciono-tehnološkog aspekta. Međutim, tehnološka modernizacija za sobom nosi i određene rizike na koje treba obratiti posebnu pažnju, jer tehnologija može imati presudan uticaj na sprovođenje fer i poštenih izbora.

Policy brief koji je pred vama, jedan je od rezultata projekta građanskog posmatranja lokalnih izbora u Nikšiću 2021, i u njemu je dat kratak osvrt na trenutna tehnička rješenja koja su dostupna organima nadležnim za sprovođenje izbornih aktivnosti, i predstavljeni su osnovni tehnički i zakonski nedostaci koje treba riješiti u cilju daljeg unaprjeđenja bezbjednosti organa izborne administracije i izbornog sistema.