CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Plagijarizam u Crnoj Gori: Korupcija koju opraštamo?!

06. Jan. 2017. u publikacije

Plagijarizam je jedan od glavnih problema obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali i u mnogim razvijenim državama takođe. Tokom prethodnih pet godina, Centar za monitoring i istraživanje se bavio temom plagijarizma i akademske prevare kroz razne projekte. Ovaj kratki predlog javne politike je rezultat realizacije projekta ''Jačanje Think Thank kapacieteta u borbi protiv korupcije'', koji CeMI sprovodi uz podršku Think Tank fonda iz Budimpešte. Ima za cilj da ukratko predstavi plagijat kao formu akademske prevare koja je, prema našem istraživanju, široko prisutna forma korupcije u našem društvu, kao i definiciju predloga koji bi unaprijedili trenutnu situaciju u ovoj oblasti. Ovaj predlog javne politike sačinjen je iz pet djelova, opis problema – koji sadrži definiciju plagijata koja najbolje opisuje akademski oblik plagijata, opis pravnog okvira koji reguliše problem plagijarizma u Crnoj Gori, analiza trenutne situacije u Crnoj Gori kada je u pitanju borba protiv plagiranja akademskih radova, primjeri dobre prakse u borbi protiv plagijarizma i preporuke za poboljšanje situacije u ovoj oblasti.