CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Plagijat u Crnoj Gori: Korupcija koju opraštamo

06. Jan. 2017. u publikacije

Plagiranje predstavlja jedan od osnovnih problema današnjeg obrazovnog sistema kako Crne Gore tako i mnogih razvijenih zemalja. Kroz svoj rad u proteklih pet godina Centar za monitoring i istraživanje se kroz različite projekte bavio temom plagiranja i akademske prevare u obrazovnom sistemu Crne Gore. Ovaj sažeti prijedlog praktične javne politike napisan je kao rezultat rada na projektu „Jačanje think-thank kapaciteta u borbi protiv korupcije“ koji CeMI realizuje uz podršku Think Tank Fund-a iz Budimpešte. Cilj ovog sažetog prijedloga praktične politike je da, u sažetoj formi, predstavi problem plagiranja kao oblika akademske prevare koji je, na osnovu naših dosadašnjih istraživanja, veoma rasprostranjen oblik korupcije u našem društvu, kao i da definiše preporuke čija bi primjena unaprijedila trenutno stanje u ovoj oblasti.

Ovaj prijedlog politike se sastoji od pet dijelova: opisa problema – gdje je odabrana definicija plagiranja koja najviše odgovara akademskom plagiranju, opisa pravnog okvira koji reguliše pitanje plagiranja u Crnoj Gori, analize stanja u Crnoj Gori u pogledu borbe protiv plagiranja akademskih radova, primjera dobre prakse u borbi protiv plagiranja i preporuka za unaprjeđenje situacije u ovoj oblasti.