CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Podići stepen edukacije zaposlenih u OIK-u, DIK-u i biračkim odborima

14. Mar. 2018. u novosti

Zaposleni u opštinskoj i Državnoj izbornoj komisiji i članovi biračkih odbora trebalo bi da budu edukovaniji o izbornom procesu, a proceduru glasanja putem pisma potrebno je sprovoditi u skladu sa zakonom.

To je saopšteno na pres konferenciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), povodom predstavljanja Izvještaj o lokalnim izborima u Ulcinju 2018. godine, koji je nastao u okviru projekta „Izborni integritet u Crnoj Gori – Monitoring lokalnih izbora – Ulcinj 2018“, a koji finansira Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori.

Direktor Pravnog odjeljenja CeMI-ja, Bojan Božović, kazao je da su tokom izbornog dana u Ulcinju uočili probleme koji se ponavljaju, a koje bi, kako je rekao, u što kraćem vremenskom periodu trebalo da budu riješeni.

„Prije svega to se odnosi na profesionalizaciju pojedinih osoba koje se bave radom u biračkim odborima. Mislimo da moramo podići stepen edukacije kod svih da se ne bi dolazilo u situaciju da se ogluši neko o zakonsku obavezu“, istakao je Božović u PR Centru.

CeMI je, kako je naveo, uočio da veliki broj glasanja putem pisma nije bilo izvršeno po zakonskoj proceduri.

„Zakonska obaveza je da glasanje mora da bude uvijek propraćeno sa najmanje četiri predstavnika. Dešavalo su se situacije da ne bude četiri nego da budu dva ili tri“, naveo je Božović.

Prema njegovim riječima, u CeMI-ju su uočili nepravilnosti i kada je riječ o broju žena na izbornim listama.

„Dvije izborne liste nisu uvažile proceduru. Bošnjačka stranka je imala ispod 30 odsto, što je ispod zakonskog okvira da mora biti 30 odsto. Kod izborne liste koja je predstavljala koalciju SNP-DF postojala je zastupljenost žena po brojnosti, ali nije po rasporedu na listi“, rekao je Božović.

On je apelovao na opštinsku i državnu izbornu komisiju da djeluju efikasnije u smislu otvaranja i dostavljanja svih podataka koji se tiču organizacije samog izbornog procesa i, kako je naveo, povodom informacija i posmatranja koja se tiču dostavljanja dopisa.

„Nadamo se da će se ta praksa u narednom periodu mijenjati, jer svjedoci smo da bilo koji propust te vrste može da ostavi ozbiljnije posledice na sam izborni proces“, istakao je Božović.

On je ukazao na nelogičnost da je broj glasača putem pisma na lokalnim izborima bio  sličan sa onim na prethodnim lokalnim izborima, „a za 200 glasova manji nego što je to bio slučaj na paralmentarnim izborima“.

Božović je upozorio da se i dalje na biračkim mjestima često koriste mobilni telefoni od članova biračkih odbora, što je zabranjeno.

„Želimo da apelujemo da posmatrači i članovi biračkih odbora trebalo bi da nose jasno naznačena obilježja – akreditacije kako bismo pravili razliku između njih. CeMI-jevi posmatrači su na svim biračkim mjestima imali obilježja i bili su vidljivi“, kazao je Božović.

On je rekao da će u narednom periodu CeMI pokušati da radi na edukaciji svih osoba koje učestvuju u izbornom procesu – „od članova i predsjednika biračkih odbora, zaključno sa posmatračima“.

„U narednom periodu potrebno je potruditi se da se obezbijede adekvatniji uslovi za organizovanje izbornih radnji – da biračka mjesta budu bolje obezbijeđena i bolje opremljena. Imali smo situaciju da na pojedinim biračkim mjestima bude slaba svijetlost, a jako često ona nisu bila u dovoljnoj mjeri bila prilagođena za osobe sa invaliditetom“, naveo je Božović.

On je rekao da saradnja između Državne izborne komisije, opštinske izborne komisije i Ministarstva unutrašnjih poslova mora biti bolja, kako bi, kako je naveo, što manje slučajeva bilo da se građani koji ispunjavaju sve uslave za aktivno biračko pravo žale da ne mogu da glasaju jer ih nema na biračkom spisku.

„Ta situacija se desila i u Ulcinju na nekoliko mjesta. Građani su nas kontaktirali tog dana da imaju uredno ličnu kartu, da je sve u redu bilo prethodnog puta, da su došli na isto biračko mjesto ali da ih nema na biračkom spisku“, kazao je Božović.

On je ukazao da još uvijek nije riješeno pitanje zakonske regulacije pojma nevažeći glasački listić.

„Glasački listić i dalje može biti nevažeći ako jasno ne može doći do tumačenja na koji način je neko izrazio svoju volju. Mislimo da bi to moralo biti malo strožije kako bi se spriječile moguće zloupotrebe“, istakao je Božović.

CeMI, kako je rekao, apeluje na članove biračkih odbora da se vodi računa o tome da građani ne fotografišu svoje glasačke listiće.

„Smatramo da sve institucije u Crnoj Gori bi trebalo da podignu nivo prefesionalnosti, jer se još jednom pokazalo da je uloga posmatrača u izbornom procesu jako važna. Konstatujemo da nemamo još uvijek dovoljno kapaciteta da bez učešća posmatrača organizujemo kompletan izborni proces“, kazao je Božović.