CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Pokrenuta aplikacija "Za zdravije zdravstvo!"

12. Oct. 2022. u novosti

U okviru projekta ,,Za zdravije zdravstvo!“ CeMI je danas pokrenuo aplikaciju i website za prijavu korupcije i povrede prava u zdravstvu.

Aplikacija “Za zdravije zdravstvo!” predstavlja novu aplikaciju Centra za monitoring i istraživanje i inovativan mehanizam putem kojeg građani mogu prijaviti slučajeve korupcije ili zloupotreba u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Aplikacija nudi mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i drugih dokaza koji potvrđuju slučajeve korupcije. Aplikacija će, takođe, služiti kao mehanizam informisanja i osviješćivanja građana o njihovim pravima kao pacijentima, a takođe će moći da se informišu o statusu svoje prijave direktno putem aplikacije.

Osnovni cilj aplikacije “Za zdravije zdravstvo!” je da se izmjeri ukupni nivo korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, odrede tačne ustanove, zdravstveni sektori i/ili doktori/zdravstveni radnici koji su korumpirani, ali i da se podigne svijest zdravstvenim radnicima i građanima o negativnim posljedicama činjenja koruptivnih radnji i utiče na smanjenje stepena korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Aplikacija će omogućiti rukovodiocima i direktorima zdravstvenih ustanova da prate tvrdnje i komentare građana i preduzmu adekvatne mjere za praćenje i/ili sankcionisanje radnika koji su najviše puta optuženi za koruptivne radnje.

CeMi-jev pravni tim će redovno analizirati primljeni sadržaj i postupati u skladu sa njim, obavještavanjem javnosti i odgovornih institucija o glavnim pitanjima u zavisnosti od prirode prijavljenih slučajeva.

Osim uz pomoć Android ili iOS uređaja , aplikaciju „Za zdravije zdravstvo“ je moguće koristiti i putem web stranice www.zazdravijezdravstvo.me.

Aplikacija je izrađena u okviru projekta „Za zdravije zdravstvo!“, koji realizuje Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) a koji je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.