CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Policy brief - Politička participacija RE populacije u Crnoj Gori

30. Nov. 2022. u publikacije

Pitanje reforme izbornog zakonodavstva jedno je od ključnih pitanja koje na nivou ispunjavanja političkih kriterijuma za članstvo Crne Gore u EU iz godine u godinu budi interesovanje domaće i međunarodne zajednice. Dugi niz godina sa različitih adresa stižu poruke o neophodnosti upodobljavanja izbornog zakonodavstva kada je riječ o zajednici Roma i Egipćana i značaju obezbjeđivanja njihovog mjesta u Parlamentu. Međutim, iako je Crna Gora Ustavom iz 2007. godine proklamovala prava manjina kao ustavni princip u pravnom sistemu Crne Gore i mijenjala Zakon o izboru odbornika i poslanika više puta, nikada nije došlo do izmjene u cilju izjednačavanja RE populacije sa ostalim manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama. Rezultat je da Crna Gora do sada nije obezbijedila adekvatnu političku reprezentaciju RE populacije, kako na nacionalnom tako ni na lokalnom nivou.

Ovaj brief se upravo bavi problematikom političke participacije RE populacije sa normativno-pravnog i sociološkog aspekta, definišući osnovne pojmove političke participacije, analizirajući uzroke i nedostatke odsustva političke participacije RE populacije u Crnoj Gori i analizirajući značaj i mehanizme uključivanja ove dvije zajednice na pozicijama donošenja odluka.

Policy brief je nastao kao rezultat kvalitativnog istraživanja u okviru projekta “Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori” koji CeMI implementira uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Projektom se želi doprinijeti uključivanju RE populacije u politički život Crne Gore i jačanju njihovih kapaciteta.

Ovaj policy brief za cilj ima da donosiocima odluka predloži set preporuka za izmjene pravnog okvira i drugih preporuka usmjerenih ka ostvarivanju jednakog i djelotvornog učešća pripadnika RE populacije u političkom životu Crne Gore. Takođe, nastojimo skrenuti pažnju, kako donosiocima odluka tako i široj javnosti o značaju uključivanja pripadnika/ca RE populacije u politički život, istovremeno ih upozoravajući kakve efekte njihovo isključivanje iz istog može imati po zajednicu, ali i društvo u cjelini. U krajnjem, ovim policy briefom se želi uticati na sve činioce crnogorskog društva u cilju većeg uvažavanja prava i ostvarivanja potpune ravnopravnosti RE populacije u društvu u cjelini.