CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Političke partije i partijski sistemi

07. Jan. 2017. u publikacije

Drugi naslov u ediciji "Izbori i partije", studija "Političke partije i partijski sistemi", predstavlja sistematizovanu analizu djelovanja političkih partija i funkcionisanja partijskih sistema.

Studija je plod dugogodišnjih istraživanja profesora Dr Vladimira Goatija, i predstavlja bogat resurs za sve koji iskazuju interesovanje za izučavanje ove teme, bilo da je ono usmjereno u akademske ili praktične svrhe.

Studija će značajno doprinijeti povećanju nivoa saznanja o radu političkih partija i sagledavanju uloge koje one nose u procesu demokratizacije i demokratske konsolidacije u društvu kakvo je današnja Crna Gora.