CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Politički pluralizam i unutarstranačka demokratija - Nacionalna studija za Bosnu i Hercegovinu

06. Jan. 2017. u publikacije

Nacionalna studija o unutarstranačkoj demokratiji u Bosni i Hercegovini čini dio većeg trogodišnjeg naučnog projekta ''Balkanska komparativna izborna studija: Uticaj ličnog glasa na unutarstranačku demokratiju'' implementiranog u sklopu ''Regionalnog programa za promociju istraživanja, i sprovedenog od strane Univerziteta u Friburu u Švajcarskoj, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradanju (SDC). Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice (Crna Gora) je voditelj programa studije četiri države Zapadnog Balkana, dok su partneri projekta Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, nevladina Think Tank organizacija KIPRED iz Prištine, Kosovo i tim istraživača sa Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu: Gdin. Suad Arnautović, Gđa, Nermina Mujagić, Gdin. Damir Kapidžić, Gdin. Amer Osmić i Gđa. Elma Huruz. Cjelokupan projekat nadgleda međunarodni tim stručnjaka iz oblasti izbornih sistema sa Univerziteta u Lozani i Švajcarski centar struke u društvenim naukama (FORS). Mentorski tim čine Georg Lutz, Brian Kleiner, Nicolas Pekari, Josep Colomer, Asa von Schoultz i Ioannis Andreadis.